Antwoord op

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Terneuzen

Laatst bijgewerkt op 19-07-2017

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Terneuzen

Inkomen

Voor indivdiduele kosten geldt dat als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, dat u dan geen draagkracht heeft.

Voor rechtsbijstand en bewindvoeringskosten geldt dat als uw inkomen niet hoger is dan 100% van de voor u geldende bijstandsnorm, dat u dan geen draagkracht heeft.

Voor de collectieve zorgverzekering geldt dat als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, dat dan deelname aan de collectieve verzekering mogelijk is.

Laatst bijgewerkt op 19-07-2017

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Terneuzen

De draagkrachtperiode is in principe 1 jaar. De periode gaat in op de eerste dag van de maand waarin u voor het eerst kosten gemaakt heeft.

Krijgt u periodieke bijzondere bijstand? Dan bepaalt de gemeente uw draagkracht per maand achteraf.

Laatst bijgewerkt op 19-06-2013

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Terneuzen

In principe wordt een eenmaal vastgestelde draagkracht voor een jaar vastgesteld en tijdens dit jaar niet meer aangepast.

Krijgt u periodieke bijzondere bijstand? Dan worden verandering in uw inkomen wel meegenomen omdat de draagkracht achteraf per maand wordt vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op 19-07-2017

Lees ook